Slide Background

P4 Multispectral

Kui soovite oma põllumajandusettevõttes suurendada tootlikkust säilitades samal ajal ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse, siis on P4 Multrispectral teile ainuõige valik!

Uuendused agrotööstuses – sensorid, robotid, droonid – annavad põllumajandustootjatele rohkem arukaid võimalusi. Automatiseeritud andmete kogumine võimaldab kiiremini argumenteeritud, teaduspõhiseid otsuseid vastu võtta ning saagikust suurendada.

Drooni multispektriline kaamera pildistab kuut erinevat spektrit. Andmed võimaldavad teil taimede tervist ja elujõudu põllu konkreetses kohas äärmiselt täpselt kindlaks määrata, nii  saate anomaaliatele kiiresti reageerida ja saagikust tõsta.
DJI Phantom 4 drooni kasutades saate kindlasti võimsa konkurentsieelise!

Tehniline info

  • TimeSync moodul piltide täpseks positsioneerimiseks
  • Multispektriline pildisüsteem
  • NDVI-pilti kuvatakse reaalajas
  • RTK (reaalajas kinemaatika) lennu täpsus (horisontaalselt 1 cm, vertikaalselt 1,5 cm)
  • Territooriumi maksimaalne hõlmatus ühel lennul 47 ha (lendamine 180 m kõrgusel)
  • Integreeritud päikesevalguse spektraalne andur täpsete tulemuste saamiseks

Täppispõllumajandus

Saagikuse suurendamise seisukohalt on multispektrilistest fotodest abi kogu taimede kasvuperioodi vältel. Saate teavet ka inimsilmale nähtamatu elektromagnetilise spektri ulatuses. Andmed seotakse taimkatte indeksi infoga (NDRE ja NDVI) ning selle teabe alusel on lihtne langetada õigeid otsuseid, mis aitavad saagikust suurendada, kulusid vähendada ja ressursse säästa.

Keskkonnaseire

Rutiinseid taimekontrolle ja hooldustöid saab P4Multispectral drooni abil oluliselt  nutikamaks, tõhusamaks ja ökoteadlikumaks muuta. Lihtne on oma töödes arvestada elupaikade ja ökosüsteemide säilimisega, saate multispektrilist infot metsa tervise kohta, biomassi mõõtmiseks, rannajoonte kaardistamiseks või kaldaäärse taimestiku seireks.

0 km
Tööraadius
0 min
Lennuaeg
0 km/h
Maksimaalne kiirus

Suurenda saagikust

P4 multispektral kogub multispektraalset taimeinfot, mis annab ülevaate püllukultuuride tervise kohta , analüüsib andmeid ning aitab teil saagikuse suurendamiseks õigel ajal õigeid otsuseid vastu võtta.
Lennuaeg 27 minutit ja ülekandevahemik kuni 7 km (OcuSynci süsteemiga).

Näe silmaga nähtamatuid spektreid

Põllumajandusinfo kogumine on nüüd lihtsam ja tõhusam kui kunagi varem! Spektraalkaamera võimaldab teil näha ka pinna alla – hinnata mulla niiskusesisaldust, näha taimedest läbi jne

Integreeritud päikesevalguse spektriandur täpsete tulemuste saamiseks

Drooni peal olev integreeritud päikesekiirguse andur hõivab päikese kiirgust, mis maksimeerib andmete kogumise täpsust ja järjepidevust erinevatel kellaaegadel. Pärast töötlemist andmetega aitab see teave saada kõige täpsemaid NDVI tulemusi.

RGB ja NDVI võrdlusandmed

Droon võimaldab kiiret ekraanipildi vahetust termovaatelt (NDVI) reaalvaatele (RGB), et  probleemseid piirkondi täpsemalt lokaliseerida ja paremini aru saada kus tähelepanu ja sekkumist vajav piirkond asub.

Täpsed positsioneerimisandmed

TimeSynci süsteem sünkroniseerib RGB ja NB kaameraid ning RTK moodulit millisekundi täpsusega. Positsioneerimisandmed fikseeritakse CMOS sensori keskpunkti, tagades väga täpseid metaandmeid (aeg ja koordinaat).
Kõik kaamerad läbivad range kalibreerimisprotsessi, mille käigus mõõdetakse läätse radiaalset ja tangentsiaalseid moonutusi. Kogutud moonutusparameetrid salvestatakse iga pildi metaandmetesse, võetakse arvesse ning teieni jõab moonutusvaba pilt.

Alternatiivne mõõtmismeetod

Alternatiivne mõõtmismeetod

Parandage RTK positsioneerimise täpsust ilma interneti ühenduseta – ühendage P4 multispektri D-RTK 2 ülitäpse GNSS-i mobiiljaama ja NTRIP-ga või salvestage satelliitvaatluse andmed, mida hiljem Kinemaatika (PPK) abil järeltöödelda saate.

Planeerige lende, koguge infot, analüüsige ja tehke täpsetele andmetele põhinevaid tarku ja ressursse säästvaid otsuseid juba täna!Soovid drooni osta?

Vajad lisainfot?

Soovid esitlust?